0243. 5331. 279 - 0973.418.268
T2-T7: 8:00 - 21:00

Sửa chữa nội thất văn phòng tại Hà Nội

Nhanh chóng - Tiết kiệm - Chất lượng - Chu đáo

Sửa chữa bàn làm viêc văn phòng tại Hà Đông

Sửa chữa bàn làm viêc văn phòng tại Hà Đông


Sửa chữa bàn làm việc văn phòng bao gồm các công việc sau:

- Chỉnh lại bàn, bắt bổ sung ke vào các góc cho khỏi sộc xệch

- Chỉnh lại ngăn kéo bàn, chỉnh sửa lại một số khuyết tật đơn giản

- Trong trường hợp cần phải thay  thế các phụ kiện  như sau:

+ Ray bàn loại nhỏ

+ Ray bàn loại to

+ Khóa hộc và ngăn kéo bàn

- Di chuyển kê lại vị trí đặt bàn trong phòng làm việc, nếu di chuyển khác phòng hoặc khác tầng thì phải tính thêm tiền tùy từng vị trí

Liên hệ trực tiếp thợ kỹ thuật sửa chữa chuyên nghiệp:  042. 2111. 239 - 043. 5331. 279 - 0973.418.268

Hotline: 0903.469.158


Gọi Ngay